A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Norwegian | Swedish

UAE World’s Major Aid Giver and Sponsor of Tolerance - Norwegian

UAE verdens største nødhjelpgiver og sponsor av toleranse

Av Bernard Schell

MUMBAI (IDN) - Som det internasjonale samfunnet begynner å implementere FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling, har midler fra land som ikke er medlemmer av den Paris-baserte 29-nasjon utviklingsstøtte komité (Development Assistance Committee, DAC) " en stadig viktigere rolle i finansieringen utviklingssamarbeid", ifølge organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

UNESCO-Funded Event Encourages Journalists To Foster Global Citizenship

Finansierte tilstelninger oppmuntrer journalister til å fremme globalt statsborgerskap

Av Kalinga Seneviratne

Nyhetsmedier og journalister spiller en avgjørende rolle i å legge forholdene til rette for å fremme globalt statsborgerskap. Med dette i sikte, godkjente og finansierte UNESCO en event fra 14. til 15. desember i Bangkok. Hvor en gruppe asiatiske forskere og mediautøvere deltok. De undersøkte hvordan den tradisjonelle asiatiske måten for kommunikasjon kan bli vedtatt til å trene 21. århundrets journalister for å skape et media som ville fremme harmoni i stedet for konflikt, og dermed bidra til å skape global statsborgerskap.

First Ever UN Security Council Resolution on Youth, Peace and Security - Norwegian

Den første resolusjonen av FNs sikkerhetsråd om ungdom, fred og sikkerhet

Av J Nastranis

NEW YORK (IDN) - FNs sikkerhetsråd har vedtatt en resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet, som for første gang i sin historie fokuserer utelukkende på rollen til unge menn og kvinner i fredsbygging og motvirke voldelig ekstremisme.

First Ever UN Security Council Resolution on Youth, Peace and Security - Swedish

FN: s säkerhetsråds första resolution om ungdomsfrågor, fred och säkerhet någonsin

Av J Nastranis

NEW YORK (IDN) – FN:s säkerhetsråd har antagit en resolution om ungdomsfrågor, fred och säkerhet och detta är den första i FN:s historia som helt fokuserar på unga mäns och kvinnors roll i fredsbefrämjande insatser och deras roll i kampen mot våldsam extremism.

A Turkish Recluse Bridges the Western and Muslim Worlds - Swedish

En turkisk enstöring som brygga mellan den västerländska och muslimska världen

Av Fabiola Ortiz

PENNSYLSVANIA (IDN) - Ett fritt och sammanlänkat medborgarskap kan vara vägen till att främja en fredlig kultur fri från våld mellan samhällen. Detta är huvudsyftet med den gräsrotsrörelse som förespråkar ökad utbildning, universella värden, interreligiös dialog och demokrati.

A Turkish Recluse Bridges the Western and Muslim Worlds - Norwegian

En tyrkisk eremitt danner bro til Vesten og muslimske verdener

Av Fabíola Ortiz

PENNSYLSVANIA (IDN) - En gratis global og innbyrdes forbundet statsborgerskap kan være veien å gå for å fremme en ikke-voldelig og fredelig kultur innen flere samfunn. Dette er det viktigste målet for en grasrotbevegelse som forsvarer en forsterket utdanning, fremme universelle verdier, dialog over grenser og demokrati.

Bribing One’s Way to Basic Necessities of Life in Africa - Swedish

Muta sig till livsförnödenheter i Afrika

Av Jutta Wolf

BERLIN (IDN) - En man våldtog en nioårig flicka som var på väg till skolan, och infekterade henne med HIV. Polisen i Zimbabwe arresterade till att börja med förövaren, men släppte honom sedan i hemlighet. Anledningen: Han betalade muta.

Using Global Citizenship Education for Sustainable Development - Norwegian

Bruk av global statsborgerskap for bærekraftig utvikling

Av A.D. McKenzie

PARIS (IDN) – Etter adopsjonen av de bærekraftige utviklingsmålene i september, har utdanningen om global statsborgerskap fått større oppmerksomhet for rollen den spiller i både bærekraftig utvikling og ved å holde ungdommer borte fra å bli med i gjenger av ”voldelige ekstremister”.

UN Report Highlights Women’s Role in Countering Terrorism - Norwegian

FNsrapporten fremhever kvinners rolle i bekjempelse av terrorisme

Av Fabíola Ortiz

NEW YORK (IDN) - To landemerke studier bidrar til å fremme globalt statsborgerskap, ved å be om ikke bare likestilling som sådan, men også understreking av den viktige rollen kvinner kan spille og spiller i løse konflikter, overvinne vold mot terrorisme og arbeidet for fred og sikkerhet.

Global Citizenship Education Underpins Efforts of Youth to Build Peaceful Societies - Norwegian

Globalt statsborgerskap utdanning underbygger arbeidet med ungdom for å bygge fredelige samfunn

Av Kanya D’Almeida

UNITED NATIONS (IDN) – I midten av 2015 vil antallet unge mennesker mellom alder 10 og 24 være på 1.8 milliarder, noe som representerer den største unge populasjonen verden har sett.

En stor porsjon av denne demografien er basert i den sørlige delen av globen, i følge FN. Med barn og tenåringer som utgjør majoriteten av de kombinerte populasjonene i verdens 48 mest underutviklede land (LDC).

Pacific Islanders Debating ‘Oceanian’ and Global Citizenship - Norwegian

Stillehavsøyene diskuterer ‘Oceanian’ og globalt statsborgerskap

Av Shailendra Singh

SUVA, Fiji (IDN) – Diskusjoner om konseptet ‘Globalt statsborgerskap’ skaper blest i forskjellige internasjonale fora, men er fortsatt lite utforsket på stillehavsøyene.

I følge Ron Israel, medstifter av The Global Citizens’ Initiative, tenker globale statsborgere lenger enn samfunn basert på delt gruppeidentitet, og ser dem selv som en del av noe større, det voksende verdenssamfunnet.

UN’s New Development Goals Need Funds, Political Commitment for Success - Norwegian

FN’s nye utviklingsmål behøver midler, politisk engasjement for suksess

Av Thalif Deen

DE FORENTE STATER (IPS) - FN’s høyt verdsatte bærekraftige utviklingsmål (SDG-er), ble enstemmig vedtatt av over 150 verdensledere på et tre-dagers toppmøte. Som det ble konkludert den 27. September. Det sies å være det største enkeltstående bidraget til menneskeheten siden oppfinnelsen av skivet brød.

U.N.’s New Development Goals Need Funds, Political Commitment for Success - Swedish

FNs nya utvecklingsmål kräver resurser och politisk vilja för att lyckas

Författat av Thalif Deen

FÖRENTA NATIONERNA (IPS) - FNs omtalade nya hållbara utvecklingsmål, som enhälligt antogs av fler än 150 världsledare vid en tredagarskonferens med slut den 27 september, har kallats den största enskilda framgången för mänskligheten sedan man upptäckte att bröd kan skivas.