A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Global Citizenship Education Underpins Efforts of Youth to Build Peaceful Societies - Norwegian

Globalt statsborgerskap utdanning underbygger arbeidet med ungdom for å bygge fredelige samfunn

Av Kanya D’Almeida

UNITED NATIONS (IDN) – I midten av 2015 vil antallet unge mennesker mellom alder 10 og 24 være på 1.8 milliarder, noe som representerer den største unge populasjonen verden har sett.

En stor porsjon av denne demografien er basert i den sørlige delen av globen, i følge FN. Med barn og tenåringer som utgjør majoriteten av de kombinerte populasjonene i verdens 48 mest underutviklede land (LDC).

Men som flere unge ledere poengterer på et nylig FNs toppmøte (summit) holdt av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO), er unge mennesker i dag konfrontert med en rekke vanskeligheter.

Konflikter, korrupsjon og klimaendringer representerer bare noen av de utfordringene som unge mennesker står overfor på en daglig basis, sa deltakerne ved den to-dagers konferansen i rollen som Global Citizenship Education (Globalt statsborgerskap utdanning - GCED) i å fremme ungdomsfredsbyggere, som fant sted den 10. -11. September.

Fortrengning, vold, arbeidsløshet og analfabetisme skaper også utfordringer for den yngre generasjonen, la deltakere til. Og peker på et behov for en "radikal" endring av lokale, nasjonale og internasjonale strukturer for å engasjere og involvere ungdom på de høyeste nivåene av beslutningstaking og politisk planlegging.

Ved bruk av GCED, et rammeverk basert på inkludering, gjensidig respekt og toleranse for alle kulturer, religioner og folkeslag utviklet for å støtte FNs generalsekretær Global Education First Initiative (GEFI), håper en ny generasjon av unge ledere å komme inn på banen i arenaer for utvikling, menneskerettigheter, fred og sikkerhet.

Gitt at unge mennesker over hele verden er uforholdsmessig påvirket av vold og konflikt, føler de at unges deltakelse er det mest presserende behovet i det siste feltet, som også er en av de tre pilarene i FN.

Data fra kontoret til generalsekretærens spesialutsending om ungdom tyder på at ungdom utgjør 40 prosent av de om lag 1,5 milliarder mennesker som lever i sårbare og krigsherjede områder rundt om i verden, mens den siste FN-rapport om barn i væpnede konflikter viste at barna i økende grad er ofre for krig.

Pågående politiske, økonomiske og miljømessige kriser, inkludert langvarige konflikter som de i Syria, Afghanistan og Irak, presser også hundretusener av unge mennesker ut av sine hjem. I 2011 hadde 14 millioner ungdommer blitt fordrevet på grunn av krig og naturkatastrofer.

En global studie på drapsrater publisert av FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) fant at menn mellom 15 og 19 år vil være mest utsatt for død forårsaket av skytevåpen, mens unge kvinner og jenter lever i samfunn plaget av epidemier av bevæpnet vold er i "høy risiko" for å bli drept av sine partnere.

Hele 43 % av drapsofrene over hele verden er i mellom 15 – 29 år, mens unge menn i Amerika står for en av syv drap, verden over.

På tross av disse realitetene, sier unge mennesker at de sjelden tilbys en stol ved bordet.

I en tale til sammenkomsten ved FNs hovedkvarter i forrige måned, Ahmad Alhendawi, generalsekretær Ban Ki-moons aller første utsending for ungdom, beklaget han at rikets "fred og sikkerhet" tradisjonelt har vært en eksklusiv klubb åpen kun for eksperter, diplomater og politikere.

Alhendawi minnes det siste Globale forum for ungdom, fred og sikkerhet i Jordan, han påkalte oppmerksomhet til handlingspoeng fastsatt i Amman Youth-erklæringen (Amman Youth Declaration) - et ambisiøst dokument som innlemmet synspunktene til rundt 11 000 unge mennesker over hele verden.

Leder blant sine anbefalinger til det internasjonale samfunnet er etableringen av et global politisk rammeverk som adresserer spesifikke "behov, eiendeler, potensielle og ulike identiteter av ungdom i konflikt og postkonflikt scenarier innen 2017".

Erklæringen ber også Sikkerhetsrådet snarest vedta en løsning om ungdom, fred og sikkerhet, mens det fremhever andre områder som opptar unge mennesker, inkludert likestilling og sosio-økonomisk myndighet.

Det er riktig at unge kvinner står overfor nesten en dobbel byrde i forhold til sine mannlige kolleger, siden de også er mer utsatt for kjønnsbasert vold og risiko knyttet til reproduktiv helse.

Ifølge Women’s Refugee Commission opplever alle 51 land en form for konflikt siden 1986, også rapportert høye nivåer av seksuell vold mot tenåringsjenter.

FN sier at komplikasjoner som oppstår under svangerskap og fødsel representerer den "andre ledende morderen av unge jenter i utviklingsland", som beløper seg til titusener av dødsfall årlig.

Hvert år føder 200 000 jenter under 18 år hver dag i utviklingsland.

Og hvis denne trenden fortsetter vil en svimlende 15 millioner jenter i 15-19 års aldersgruppen måtte tåle kjønnslemlestelse, mellom nå og år 2030.

I følge en spørreundersøkelse utgitt den 13. Oktober, ble det i tillegg funnet at unge mennesker fortsetter å være uforholdsmessig ekskludert fra arbeidslivet.

Rapporten "Toward Solutions for Youth Employment", avslørte at ungdom utgjør 40 prosent av arbeidsledige mennesker over hele verden, og det er fire ganger mer sannsynlig til å være uten arbeid enn sine voksne motparter.

Men ungdomsledere på toppmøtet advarte mot å se unge mennesker bare som ofre for deres situasjon. [IN-Depth News – 15. oktober 2015]