A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

First Ever UN Security Council Resolution on Youth, Peace and Security - Swedish

FN: s säkerhetsråds första resolution om ungdomsfrågor, fred och säkerhet någonsin

Av J Nastranis

NEW YORK (IDN) – FN:s säkerhetsråd har antagit en resolution om ungdomsfrågor, fred och säkerhet och detta är den första i FN:s historia som helt fokuserar på unga mäns och kvinnors roll i fredsbefrämjande insatser och deras roll i kampen mot våldsam extremism.

Resolutionen, som sponsras av Jordanien, utgör ett helt nytt erkännande av det akuta behovet av att engagera unga fredskämpar i arbetet med att främja fred och förebygga extremism. Resolutionen som antogs den 9 december 2015 identifierar även ungdoms och ungdomsledda organisationer som viktiga partners i det globala arbetet på att kväva den våldsamma extremismen i sin linda och främja varaktig fred.

Resolutionen kommer vid en tid då cirka 600 miljoner unga människor lever under riskfyllda och krigsdrabbade omständigheter och vi står nu inför utmaningen att stoppa den växande radikaliseringen och den våldsamma extremismen, särskilt bland unga kvinnor och män. Resolutionen ger en välkommen energiinjektion till ungdomsledda fredsskapande och konfliktförebyggande insatser i syfte att bygga fredliga samhällen och understödja ett demokratiskt styre där alla får vara med och bestämma.

Resolutionen uppmuntrar medlemsstaterna att hitta sätt att öka antalet unga på alla nivåer i beslutsprocesserna och att starta program i syfte att förebygga och lösa konflikter i samarbete med den yngre generationen.

Resolutionen försöker också öka de begränsade möjligheter som unga har att delta i den formella fredsprocessen genom att verka för att unga ska få delta i fredsförhandlingar och fredsfrämjande insatser i större utsträckning.

Resolutionen understryker vikten av att identifiera de omständigheter och faktorer som leder till uppkomsten av radikalisering och våldsam extremism bland de unga. Den lyfter också fram den avsevärda rollen som unga män och kvinnor kan spela när det gäller att förebygga och motverka våldsam extremism.

I en kommentar till antagandet av resolution 2250 sa FN: s generalsekreterares sändebud i ungdomsfrågor, Ahmad Alhendawi följande: “Detta är ett avgörande genombrott i våra gemensamma ansträngningar att försöka förändra den övervägande negativa bilden vi har av den yngre generationen och erkänna den viktiga roll som ungdomarna själva kan spela när det gäller att skapa fred.

"Våra ungdomar har alltför länge betraktats som antingen våldsverkare eller som våldsoffer. Med denna resolution vill säkerhetsrådet uppmärksamma de viktiga insatser som unga människor ofta gör för att motverka våldsam extremism och stödja fredsskapande insatser runt om i världen. "

Helen Clark, ordförande för FN: s utvecklingsprogram (UNDP) sade: "Denna resolution vill uppmärksamma den viktiga roll som unga människor kommer att spela när det gäller hur vår värld anpassar sig efter dagens globala utmaningar, vari ingår fred och säkerhet."

Dr. Babatunde Osotimehin, UNFPA:s (Förenta Nationernas Befolkningsfond) verkställande direktör, säger följande: “Denna resolution erkänner att det är av största vikt för oss att investera i våra ungdomar så att de kan förverkliga sin potential och bidra till att uppnå fred och säkerhet.”

Oscar Fernandez-Taranco, biträdande generalsekreterare för stöd till fredsbyggande noterade: "Med införandet av SCR 2250, skriver säkerhetsrådet historia. Insikten om att ungdomar har en positiv och konstruktiv roll att spela när det gäller att bygga en hållbar fred och bevara internationell säkerhet kommer att innebära en förändring i hur världen försöker att stoppa våldet och bygga inkluderande och fredliga samhällen.

"Ungdomar, fredsorganisationer och civila samhällsorganisationer har i flera år begärt att FN ska upprätta ett global politisk ramverk för att engagera de unga i att bygga en hållbar fred och förhindra extremism.

Nu senast ledde detta till Ammans Ungdomsförklaring, som antogs i Jordanien i augusti där över 10 000 unga fredsbyggare fick komma till tals på det allra första Globala Forumet för ungdom, fred och säkerhet, vilket underströk behovet av att utnyttja institutionsstöd för ungdoms- drivna initiativ och program.

Vikten av ungdomsdrivna initiativ betonades också vid ett tre dagar långt internationellt ungdomstoppmöte om kärnvapnens avskaffande i Hiroshima, ett möte som hölls för att uppmärksamma 70-årsdagen av atombombningarna som jämnade Hiroshima och Nagasaki till marken.

Deltagare på toppmötet i augusti 2015, antog en deklaration som lydde: "Vi, förändringens generation ber er alla att ansluta er till oss när vi höjer vår kollektiva röst och uppmanar till handling. Vi vägrar att passivt se på när kärnvapen fortsätter att hota våra liv och framtida generationer.  Kom med, agera och skapa förändring! "

Deklarationen presenterades för en bredare offentlig publik där 250 deltagare slöt upp och där de båda ordförandena Rick Wayman från Nuclear Age Peace Foundation (NAPF) och Anna Ikeda från Soka Gakkai International (SGI) presenterade ungdomsdeklarationen till Ahmad Alhendawi, FN:s generalsekreterares sändebud om ungdomsfrågor.

Alhendawi sa följande, "Vi ska vara den generation som gör det möjligt för världen att uppleva fred. Detta ungdomstoppmöte ska skicka ett starkt meddelande till världen att världens ungdomar vill ha fred och en värld som är fri från kärnvapen och världen måste lyssna."

Med anledning av antagandet av resolution 2250 konstaterade Gwendolyn S. Myers, chef för en ungdomsledd frivilligorganisation som deltar i fredsbyggande insatser i Liberia att: "En resolution om ungdomsfrågor, fred och säkerhet som antagits av FN:s säkerhetsråd gör det mer legitimt att involvera ungdomar i freds- och säkerhetsfrågor på ett mer meningsfullt sätt och kommer att påskynda program för fredsfrämjande insatser särskilt i Liberia, Afrika och andra delar av världen "[IDN-InDepthNews - 11 december 2015].]