A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

UNESCO-Funded Event Encourages Journalists To Foster Global Citizenship

Finansierte tilstelninger oppmuntrer journalister til å fremme globalt statsborgerskap

Av Kalinga Seneviratne

Nyhetsmedier og journalister spiller en avgjørende rolle i å legge forholdene til rette for å fremme globalt statsborgerskap. Med dette i sikte, godkjente og finansierte UNESCO en event fra 14. til 15. desember i Bangkok. Hvor en gruppe asiatiske forskere og mediautøvere deltok. De undersøkte hvordan den tradisjonelle asiatiske måten for kommunikasjon kan bli vedtatt til å trene 21. århundrets journalister for å skape et media som ville fremme harmoni i stedet for konflikt, og dermed bidra til å skape global statsborgerskap.

BANGKOK (IDN) - En gruppe asiatiske forskere og media-utøvere samlet her for å undersøke hvordan denne tradisjonelle asiatiske måten for kommunikasjon kan bli vedtatt til å trene 21. århundrets journalister. For å skape et media som ville fremme harmoni i stedet for konflikt.

Phuwadol Piyasilo Bhikku, en kommunikasjonskunst-utdannet fra Chulalongkorn University og tidligere journalist, som nå er en skog-munk i det nordlige Thailand, bemerket at mindfulness praktiseres i Vesten er «litt problematisk», fordi den brukes i hovedsak på et individualistisk nivå til å roe ned, sa han i en åpningstale til symposiet.

”Mindfulness praktisering i Vesten prøver å være sekulær og praktiseres uten å ha noen religiøse verdier i det", hevdet han. "Du må følge den med panna (visdom). Uten denne moralske visdommen vil øvelsen ikke være nok til å kjøre oss i riktig retning for å hjelpe samfunnet."

Som en praktisk tilnærming til journalistikk, forklarte Bhikkhu Phuwadol at fordi ved roten av buddhismen er behovet for å utrydde lidelse, ved å være oppmerksom på lidelsene, kan du rapportere et problem uten å fremme splittelse og konflikt

Symposiet med tittelen "Mindful Communication for ASEAN Integration" ble avholdt den 14. -15. desember i Kommunikasjonskunst fakultet ved Chulalongkorn University. I samarbeid med International Program for Development of Communication (IPDC) av UNESCO. Denne samlingen var en del av en prosess for å utvikle et nytt journalistikk undervisningsopplegg for Asia, å innlemme tanker, konsepter og ideer fra Asias eldgamle buddhistiske, hinduistiske og Konfucius filosofier.

Den andre hoved taleren kjent som Thai sosial aktivist Sulak Sivaraksa, advarte at en fiksering på mindfulness kan føre til noe negativt. Og peker på at mindfulness-trening har blitt populært hos amerikanske bedriftsledere. Han sa at det kunne gjøre dem mer hensynsløse i jakten på fortjeneste, hvis denne opplæringen ikke er ledsaget av etisk trening. "Læren om sila (etikk), grådighet, hat og vrangforestillinger behøves for bevisst kommunikasjon mot bærekraftig utvikling", hevdet han.

Dr Binod Agarwal, tidligere visekansler Himgiri Zee universitetet fra India påpekte at UNESCOs tidligere forsøk på å innføre en journalistisk læreplan for utviklingsland har "i stor grad vært Euro-amerikansk i sin tilnærming og innlemmet teoretiske og ideologiske perspektiver som følges i vest". Han legger skylden for dette mer på de asiatiske intellektuelle miljøer som i stor grad er utdannet i Vesten og ukritisk overfører denne kunnskapen til sine asiatiske kolleger.

Som en taler påpekte, de asiatiske kommunikasjonsforskerne lære studentene sine at massemedia oppsto med utskrift av Gutenberg Bibelen i Tyskland i det 15. århundre, og overser det faktum at seks århundrer tidligere hadde kineserne skrevet "Diamond Sutra" som hjalp til å spre buddhismen over Asia gjennom det trykte ord.

Det var også diskusjonen om hvorfor asiatisk media ukritisk følger de vestlige medienes fokus på Sør-Kinahavets tvister, som kan føre til konflikter i regionen. Samtidig som de smisker for Kinas foreslåtte Silke rute prosjekter på land og til sjøs, som kan bringe mye økonomisk fremgang til regionen og drive samarbeid og velstand over hele Asia.

Den pensjonerte malaysiske diplomaten Dr Ananda Kumaraseri av Human Development and Peace Foundation, mener at vi trenger å "u-kulturelisere" journalisten. "Vi må forstå hva sinnet er, fordi problemene er skapt av mennesker", sa han, og hevder at mediene spiller på sinnet til sensasjons skape problemene (sensationalizing), fremming av sensuelle begjær og forbruk. "Vi må trene journalister å lede deres sinn mot røttene til problemene (ikke sensationalizing den)," la han til.

Professor Supaporn Phokaew av Chulalongkorn University ved Kommunikasjonskunst fakultetet er som regel enig. "Vi underviser studenter i skriving og muntlige ferdigheter, men ikke lytteferdigheter", bemerket hun. Hun la også til: "Vi må innføre undervisning av dyp lytting, for å utøve bevisst kommunikasjon. Vi må lytte til folk å forholde oss til samfunnet."

 

Det vestlige evangelium av menneskerettigheter kom også ut for mye kritikk, av asiatiske lærde som peker på at dårlig unnfanget og arrogante anvendelser av individualistiske rettigheter har skapt kaos i Midtøsten. Og snudd den arabiske våren om til en dyster vinter. De påpekte også at ytringsfriheten har begrensninger, sitert etter profeten Mohammad tegnefilmepisoder i Danmark og Frankrike. De hevder at dette evangeliet må undersøkes skikkelig i Asia.

Bhutans konge Thimphu College Dean Dorji Wangchuk mener at det som er bra fra Vesten kan tilpasses i Asia "for å dekke våre behov og verdier". Han beskrev sitt rikes nasjonalideologi Gross National Happiness (GNH) som "utvikling med verdier". Han påpekte at den "fjerde statsmakt"-modellen av vestlig journalistikk forsvinner raskt på grunn av veksten av sosiale medier, som tilbyr ulike former for historiefortelling og sosial interaksjon. Snarere enn en kommersiell modell, hevder han at Asia skal strebe etter å utvikle en mediemodell basert på tilfredshet.

Mens åpen diskusjon og debatt er viktig for et sunt menneskelig fellesskap, hevdet  direktøren for den buddhistiske TV-kanalen Malaysian Lim Kooi Fong, at det må være ledsaget av ansvar. Han påpekte at det er mye å lære av buddhistisk filosofi i denne forbindelse, men det bør ikke brukes til å distrahere kritikken av autoritative herskende eliter, som i den "asiatiske verdier"-debatten på 1990-tallet.

"Mindfulness er en kvalitet som er utviklet fra praksisen" ,påpeker hun. "For kommunikasjon er det en utforskning av hva som oppstår i ens eget sinn, følelser, tilbøyelighet, motiv, før selve handlingen av kommunikasjon. Det er plass for "å vite" hvor man er i stand til å bestemme seg heller enn å reagere." [IDN-InDepthNews – 19. desember, 2015]