A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

First Ever UN Security Council Resolution on Youth, Peace and Security - Norwegian

Den første resolusjonen av FNs sikkerhetsråd om ungdom, fred og sikkerhet

Av J Nastranis

NEW YORK (IDN) - FNs sikkerhetsråd har vedtatt en resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet, som for første gang i sin historie fokuserer utelukkende på rollen til unge menn og kvinner i fredsbygging og motvirke voldelig ekstremisme.

Vedtaket som sponses av Jordan, uttrykker en enestående anerkjennelse av det presserende behovet for å engasjere unge fredsbyggere for å fremme fred og frustrerende ekstremisme. Vedtatt den 9. desember 2015, det gjelder også ungdom og ungdoms-ledede organisasjoner som viktige partnere i det globale arbeidet for å hindre voldelig ekstremisme og fremme varig fred.

Resolusjonen kommer på en tid da rundt 600 millioner unge mennesker lever i skjøre og konflikt-berørte settinger. I tillegg blir de konfrontert med utfordringen med å stanse økningen av radikalisering og voldelig ekstremisme, særlig blant unge kvinner og menn. Resolusjonen gir et løft til ungdoms-ledede fredsbyggende og konfliktforebyggende tiltak for å bygge fredelige samfunn, og undergraver demokratisk-inkluderende styresett.

Resolusjonen oppfordrer medlemsstatene til å vurdere måter å øke inkluderende representasjon av ungdom i beslutningsprosesser på alle nivåer, og for å tilby mekanismer for forebygging og løsning av konflikt i samarbeid med unge mennesker.

Vedtaket svarer også til de begrensede muligheter for unge mennesker til å delta i formelle fredsprosesser ved å be om inkludering av ungdom i fredsforhandlinger og fredsbyggende innsats.

Vedtaket understreker viktigheten av å ta opp forhold og faktorer som fører til økning av radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom. Den bemerker også den betydelige rolle ungen kvinner og menn kan spille som positive rollemodeller i å forebygge og motvirke voldelig ekstremisme.

FNs generalsekretærs spesialutsending på Youth, Ahmad Alhendawi, kommenterte vedtakelsen av resolusjon 2250: "Dette er et stort gjennombrudd i vår felles innsats for å endre overveiende negativ beretning om ungdom, og anerkjenner den betydelige rollen ungdom har i fredsbygging.

"Ungdom har lenge fort blitt kastet bort som enten utøvere av vold eller dens ofre. Med dette vedtaket, gjenkjenner sikkerhetsrådet viktige bidrag som ungdom gjør i møte med voldelig ekstremisme og støtter fredsbyggende innsats rundt om i verden."

Helen Clark som er leder for FNs utviklingsprogram (UNDP) sa: "Denne resolusjonen anerkjenner den betydelige rollen unge vil spille i hvordan vår verden tilpasser seg dagens globale utfordringer, inkludert de til fred og sikkerhet."

Dr. Babatunde Osotimehin, administrerende direktør i UNFPA, FNs befolkningsfond sa: "Dette vedtaket erkjenner at det er avgjørende for oss å investere i unge mennesker til å oppfylle sitt potensial, og bidra til å oppnå fred og sikkerhet."

Oscar Fernandez-Taranco, assisterende generalsekretær for Peacebuilding Support bemerket: "Med innføringen av SCR 2250 skaper sikkerhetsrådet historie. Erkjennelsen av at unge mennesker har en positiv og konstruktiv rolle i å bygge varig fred og bevare internasjonal sikkerhet vil markere et skifte i måten verden søker å stoppe vold, og bygge inkluderende og fredelige samfunn."

Ungdommer, ungdomsfredsbyggende organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner har tatt til orde for år på FN til å etablere et globalt politisk rammeverk, for å engasjere dem i å bygge varig fred og forebygge ekstremisme.

Nylig ble denne forespørselen kulminert i Amman Youth-erklæringen, som ble vedtatt i Jordan i august. Hvor innspill fra over 10 000 unge fredsbyggere på den aller første Global Forum on Youth, fred og sikkerhet, skisserte behovet for å utnytte institusjonell støtte for ungdoms drevne tiltak og programmer.

Betydningen av ungdomsstyrt initiativ ble også fremhevet på et tre-dagers toppmøte for International Youth om kjernevåpen avskaffelse i Hiroshima, til minne om 70-årsdagen for atombombingen som slettet Hiroshima og Nagasaki til bakken.

Deltakere på toppmøtet i August 2015, utstedte et løfte som sa: "Vi, Endringsgenerasjonen (Generation of Change), inviterer deg til å bli med oss når vi hever våre kollektive stemmer til å rope om handling, vi nekter å stå på sidelinjen mens kjernevåpen fortsetter å true livene våre, og fremtidige generasjoner. Bli med oss, ta affære og skap forandring! "

Løftet ble utstedt i et bredere offentlig forum, sammen med 250 deltakere hvor en av toppmøtets ledere Rick Wayman, fra Nuclear Age Peace Foundation (NAPF) og Anna Ikeda fra Soka Gakkai International (SGI) presenterte ungdommens ønske (the Youth Pledge) til Ahmad Alhendawi, FNs -General utsending på Youth.

Alhendawi oppfordret: "La oss være den generasjonen som gjør fred er mulig. Dette ungdomstoppmøtet sender et sterkt budskap til verden, om at ungdommen er for fred og for en kjernefysisk-fri verden, og verden må lytte."

Gwendolyn S. Myers, leder for en ungdoms ledede NGO (som er involvert i fredsbyggende innsats i Liberia), svarte på vedtakelsen av resolusjon 2250,  da han bemerket: "FNs sikkerhetsråds resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet legitimerer meningsinvolvering av ungdom i freds- og sikkerhetsspørsmål, og vil akselerere fredkonsoliderings programmer spesielt i Liberia, Afrika og andre deler av verden." [IDN-InDepthNews – 11. desember 2015]